Η συλλογη

Επιλέξτε κάποιο αεροπλάνο για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες.

The Antonov An-2

Antonov An-2

Μονοκινητήριο διπλάνο (1947)

The Douglas A26 Invader

Douglas A-26 Invader

Δικινητήριο βομβαρδιστικό (1942)

The Bücker Bü 131 Jungmann

Bücker Bü 131 Jungmann

Μονοκινητήριο αεροπλάνο (1934)

The Bücker Bü 133 Jungmeister

Bücker Bü 133 Jungmeister

Μονοκινητήριο διπλάνο (1935)

The Consolidated PBY Catalina

Consolidated PBY Catalina

Δικινητήριο αμφίβιο (1939)

The Polikarpov Po-2

Polikarpov Po-2

Μονοκινητήριο διπλάνο (1927)

The Fiesler Fi 156 Storch

Fieseler Fi 156 Storch

Μονοκινητήριο αναγνωριστικό (1935)

The Boeing Stearman

Boeing Stearman

Μονοκινητήριο διπλάνο (1934)